Suzanne van den Broek
Suzanne van den BroekErgotherapeut / Praktijkhouder
Suzanne van den Broek is ergotherapeut en praktijkhouder. Ze heeft ruime ervaring in de behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH), gekenmerkt door een praktische aanpak gericht op de thuissituatie en het netwerk van de cliënt.
Ze werkt daarnaast als docent cognitieve revalidatie bij de ErgoAcademie. Dit is een organisatie voor scholing vanuit de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Suzanne is ook EDOMAH geschoold; dit staat voor: ‘Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis’. Het EDOMAH programma is bij uitstek geschikt voor ouderen die thuis wonen en waarbij de mantelzorger overvraagd wordt, of overvraagd dreigt te worden. Dit is een specifieke behandelmethode waarbij de brede zorgcontext van de cliënt bij de behandeling betrokken wordt.

Mariëlle Reinieren
Mariëlle ReinierenErgotherapeut
Mariëlle Reinieren is ergotherapeut en gespecialiseerd in de behandeling bij chronische overbelasting en/of pijn. Ze heeft zich bijgeschoold in de sensorische integratie, zoals prikkelgevoeligheidsklachten.
Mariëlle heeft ook deskundigheid opgebouwd in de kinderergotherapie. Ze heeft zich hierbij gericht op de dagelijkse problematiek bij kinderen met een aandoening, beperking of vertraging in de ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat ze kinderen behandelt die moeite hebben met kleutervaardigheden (knippen, plakken, vouwen), schrijven, samenspelen, plannen, automatiseren, concentreren, het verwerken van sensorische prikkels (aanraking, geluid, beweging) of hun persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, schoenen aandoen).
In principe behandelt ze het kind thuis of adviseert ze de ouders. Indien nodig bezoekt ze ook de school voor observatie en advies aan de groepsleerkracht.

Mariëlle heeft daarnaast een lange tijd bij de gemeente (wmo) gewerkt, waardoor complexe casussen aan haar besteed zijn.
Ze kan uitgebreid adviseren als iemand beperkingen ervaart bij het gebruik van zijn woning, verplaatsingen binnen- en buitenshuis of het voeren van een zelfstandig huishouden. Het kan dan gaan om een woonvoorziening of woningaanpassing, vervoersvoorziening, rolstoel of huishoudelijke hulp, maar ook herverdeling van huishoudelijke taken of een andere inrichting kunnen oplossing bieden.

Senna van Dijk
Senna van DijkErgotherapeut
Senna van Dijk is ergotherapeut en heeft haar afstudeerstage binnen onze praktijk gerealiseerd waardoor zij deze goed heeft leren kennen.
Tijdens haar opleiding heeft ze zich verdiept in de neurorevalidatie. Het doel van deze revalidatie is mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer zoveel mogelijk regie over hun leven te geven.

Participatie in de eigen omgeving staat tijdens deze behandeling voorop. In de praktijk wordt hierbij uitgegaan van de hulpvraag en doelen van de cliënt op de gebieden persoonlijke verzorging, wonen, arbeid en vrije tijd.

Senna heeft ervaring met de doelgroep geriatrie. Hierbij richt zij zich op het behandelen van ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig én veilig kunnen blijven functioneren. Zo besteed zij in de praktijk veel aandacht aan valpreventie. Daarnaast geeft Senna ook advies over hulpmiddelen en bied zij hierin begeleiding, bijvoorbeeld bij het aan- en uittrekken van steunkousen en het adequaat bedienen van een scootmobiel.

Elke behandeling is op basis van bewezen behandelmethoden, maar wel op maat van de cliënt.
Ieder mens is immers uniek.

De ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van Ergotherapie Nederland.