Ergotherapie maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Het eigen risico vanuit de zorgverzekering wordt eerst aangesproken.

In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering méér behandeluren vergoed krijgen.
Er zijn ook aanvullende verzekeringen die – op de polis van de cliënt – extra uren vergoeden voor het ondersteunen van mantelzorgers. Kijk hiervoor uw polis na.

Ergotherapie de Baronie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar.

Ergotherapie kan ook worden ingekocht door bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om dienstverlening op het gebied van arbeid, re-integratie en toegankelijkheid.