Wat is ergotherapie?

Ergotherapie stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke, cognitieve of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is breed. Ergotherapie is paramedische zorg, net als oefentherapie of logopedie.

Wat doet de ergotherapeut?

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut een programma op. Het doel is de cliënt zodanig op weg te helpen dat hij de alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten. Het kan om allerlei verschillende activiteiten gaan, zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren, een dagplanning maken en computergebruik.

De ergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie, ook op het gebied van strategietraining, hulpmiddelenadvies en (woning)aanpassingen. De (professionele) verzorger van de cliënt wordt nadrukkelijk bij de ergotherapie betrokken. Dit komt de totale zorg ten goede en bevordert het functioneren van de cliënt.

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Dit kan komen door een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, een onvolledige of vertraagde ontwikkeling of een handicap. Ergotherapie de Baronie richt zich specifiek op volwassenen en ouderen.

Effect van ergotherapie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid en veiligheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.